Cung cấp dây thít nhựa – lạt nhựa giá tại xưởng không qua trung gian – Hỗ trợ vận chuyển theo từng đơn hàng.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm khác như:

Túi nilon các loại
Xốp bọc hàng – màng giảm chấn
Màng chít – màng quấn PE

Dây Thít Nhựa

Dât Thít Nhựa 10×500

Liên hệ

Dây Thít Nhựa

Dây thít nhựa

Liên hệ

Dây Thít Nhựa

Dây Thít Nhựa 3x100mm

Liên hệ

Dây Thít Nhựa

Dây Thít Nhựa 4x200mm

Liên hệ

Dây Thít Nhựa

Dây Thít Nhựa 5x250mm

Liên hệ

Dây Thít Nhựa

Dây Thít Nhựa 5×300

Liên hệ

Dây Thít Nhựa

Dây Thít Nhựa 8×400

Liên hệ

Dây Thít Nhựa

Dây Thít Nhựa Đen

Liên hệ

Dây Thít Nhựa

Dây Thít Nhựa Trắng

Liên hệ

Dây Thít Nhựa

Rèm Nhựa PVC

Liên hệ