Cuộn xốp bọc hàng, Cuộn xốp khí 1,5m x 100m 470k/1

Liên hệ

  • Xốp 1,5m x 100m đơn giá 470k/1 cuộn
  • Xốp 1,2m x 100m đơn giá 355k/1 cuộn