Túi Zipper 2 Mặt Bạc

Liên hệ

Túi zipper đáy đứng 2 mặt bạc

Hotline: 0866.468.262 – 0816.161.262

Kích thước:

  • 12x19cm tương đương với 100g bột và 100ml nước
  • 15x22cm tương đương với 250g bột và 250ml nước
  • 18x26cm tương đương với 500g bột và 500ml nước